Skip to Content
Terug naar het overzicht

In mijn vorige artikel schreef ik “doe wat je leuk vindt”. Daarvoor heb je vaak geld nodig en voor velen van ons wringt daar de schoen. Daarom geef ik de komende tijd tips om kosten te besparen of je inkomen te vergroten. Daarbij kan je denken aan: jouw talenten, kostenbesparing, energie en verzekeringen. Vanwege de actualiteit beginnen we met: de zorgverzekering.

Bekijk je eigen situatie

Iedereen kent vast de spotjes van ziektekostenverzekeraars in deze periode. Vaak zie je door de bomen het bos niet meer. Nu is er een aantal vergelijkingssites, zoals Independer en Zorgkiezer, die je kunnen helpen. Maar kijk vooral naar je eigen situatie! Want velen van ons hebben vanwege onze beperking te maken met hogere ziektekosten.

Tip 1: Kijk vooral naar je eigen situatie.

Wat gebruik ik?

Begin met inventariseren: welke zorg gebruikte ik de afgelopen jaren? Welke zorg gebruik ik nu? Welke zorg blijft structureel, bijvoorbeeld fysio? En welke zorg verwacht ik incidenteel, bijvoorbeeld de tandarts? Kronen, bruggen en een beugel (orthodontie) zijn kostbaar. Een beugel duurt vaak meerdere jaren.

De kosten van de zorgverzekering nemen een flinke hap uit je budget, ondanks de zorgtoeslag. Maar de meeste mensen kunnen ziekenhuiskosten niet zelf dragen, want één nachtje ziekenhuis kost alleen al voor het bed gemiddeld €800. Daarom is mijn advies: verzeker dat waarvan je zelf het risico niet kan dragen.

Tip 2: Verzeker dat waarvan je zelf het risico niet kan dragen.

Zorgverzekeraars

Nederland kent op dit moment (december 2021) 11 zorgverzekeraars (concerns), waarvan vier grote. Van iedereen die verplicht is een zorgverzekering te kiezen, is 85% van de mensen verzekerd bij één van de labels van Achmea, VGZ, CZ of Menzis.

Drie onderdelen

De zorgverzekering zelf bestaat uit 3 delen, namelijk de basisverzekering, de aanvullende verzekering en de tandartsverzekering.

1. Basisverzekering

De basisverzekering is verplicht voor iedereen. Vanaf 18 jaar geldt een verplicht eigen risico van minimaal €385. Dit kun je in termijnen betalen.

Het eigen risico geldt niet voor:

 • Zorg voor kinderen onder de 18 jaar.
 • Bezoek aan de huisarts en huisartsenpost. Maar het eigen risico geldt wél weer voor behandelingen of onderzoeken die de huisarts uitbesteedt, zoals laboratoriumonderzoeken.
 • Ketenzorg via de huisarts: hierin werken verschillende zorgdisciplines met elkaar samen.
 • Hulpmiddelen in bruikleen.
 • Verpleging en verzorging in je eigen omgeving, zoals wijkverpleging.
 • Reiskosten en nacontroles van orgaandonoren.
 • Nacontrole van de donor.
 • Vervoerskosten van een donor, indien deze kosten via de eigen verzekering vergoed worden.
 • Bevalling en verloskundige zorg. Maar het eigen risico geldt wel weer voor geneesmiddelen, bloeddrukonderzoeken, vlokkentesten of ziekenvervoer.
 • Kraamzorg.
 • Gecombineerde leefstijlinterventies.

Maakt u chronisch gebruik van receptgeneesmiddelen? En heeft u eens per jaar een medicatiebeoordeling bij een gecontracteerde apotheek? Dan betaalt u voor de medicatiebeoordeling geen verplicht en vrijwillig eigen risico.
(Bron: Zilveren Kruis)

Soms krijg je toch een rekening. Bij kraamzorg of na een bezoek aan de huisarts is soms vervolgonderzoek nodig, zoals bloedonderzoek. Hiervoor geldt het eigen risico wel weer. Op het declaratie-overzicht van je zorgverzekering zie je dan “laboratoriumkosten” staan.

Vrijwillig eigen risico

Het verplicht eigen risico van €385 kan je verhogen met een vrijwillig eigen risico van maximaal €500 per persoon. Voor het vrijwillig eigen risico is geen betalingsregeling mogelijk. Mijns inziens is dit alleen aan te raden als je zelden of nooit kosten maakt en zelf het geld beschikbaar hebt.

Tip 3: Verhoog je eigen risico alleen als je zelden of nooit kosten maakt.

Verschillende polissen

De basisverzekering kent 4 verschillende varianten:

- Naturapolis
Hierbij worden zorgkosten volledig vergoed als je naar een door de verzekeraar gecontracteerde aanbieder gaat. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders bedraagt de vergoeding vaak max 80%. Veel mensen kiezen deze optie, omdat door de afspraken met zorgaanbieders de premie hiervan het laagst is.

- Budgetpolis
Een Naturapolis met beperkte zorgkeuze. Voor niet-gecontracteerde zorg krijg je vaak maximaal 50-75% vergoeding.

- Restitutiepolis
Hierbij heb je als verzekerde volledig vrije keuze in aanbieders. Maar omdat er met meerdere aanbieders contracten moeten worden gesloten, ligt de premie vaak hoger. Er wordt weliswaar 100% vergoed, maar van het marktconforme tarief of wettelijk vastgelegde tarief. Dit bedrag kan regelmatig lager zijn dan de daadwerkelijke prijs die je aanbieder berekent, zodat er een risico is dat je alsnog zelf moet bijdragen.

- Combinatiepolis
Voor sommige gecontacteerde aanbieders 100% vergoeding van het marktconforme tarief, maar geen volledig vrije artsenkeuze. Voor andere gecontacteerde aanbieders juist wel een volledig vrije artsenkeuze, maar geen volledige vergoeding.

Eigen bijdrage

Naast het eigen risico geldt er een eigen bijdrage voor een aantal zaken. In de basisverzekering zijn dit:

 • Hoortoestellen: 25%
 • Kunstgebit: 25%
 • Reparatie of overzetting van een kunstgebit: 10%
 • Kunstgebit op implantaten: onder 10%, boven 8%
 • Orthopedische of allergeenvrije schoenen tot 16 jaar: €62 per jaar en vanaf 16 jaar: €124 per jaar
 • Pruiken: alle kosten boven €457,50
 • Ziekenvervoer: €111 per jaar
 • Geneesmiddelen: maximaal €250 per jaar.

Let op: deze eigen bijdrage komt dus bovenop het verplicht (en het eventueel vrijwillig) eigen risico.

2. Aanvullende verzekering

Naast de basisverzekering zijn er aanvullende pakketten. Hiervoor geldt geen wettelijk verplicht eigen risico of wettelijk verplichte eigen bijdrage. Wel mag de zorgverzekeraar een maximale vergoeding bepalen: een maximum bedrag of een percentage. Er kan een wachttijd gelden. Ook mag een zorgverzekeraar je als klant weigeren. Als dat gebeurt, dan kun je kiezen voor een basisverzekering bij de ene zorgverzekeraar en aanvullende verzekering bij de andere.

De aanvullende verzekering wordt vaak afgesloten voor een brilvergoeding, alternatieve geneeswijzen of fysiotherapie.
Let op: voor een aantal chronische aandoeningen en handicaps geldt dat fysiotherapie vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Vraag dit na bij je fysiotherapeut of zorgverzekeraar.

Voor aanvullende pakketten geldt vooral: denk na of je het echt nodig hebt. In de tijd dat ik bij een zorgverzekeraar werkte, was mijn advies altijd: kijk goed wat je gebruikt en wat wordt vergoed.

Tip 4: Wel of geen aanvullende verzekering? Kijk goed wat je gebruikt en wat wordt vergoed.

Rekenvoorbeeld:
Stel je gebruikt het aanvullende pakket alleen voor de brilvergoeding, dan is mijn advies om te stoppen. In de tijd dat ik bij een zorgverzekeraar werkte, was de brilvergoeding €150 per 2 kalenderjaren, maar de premie voor een aanvullend pakket is minimaal €15 per maand. Dus je betaalt over 2 jaar dus minimaal €360 aan premie. Kortom, je betaalt ruim 2x de vergoeding voor je bril!
In 2022 is de brilvergoeding nog maar €125 per 2 kalenderjaren en de premie minstens €43,50 per maand. Dus dan betaal je zelfs €1044 over 2 jaar voor een vergoeding van €125. Je betaalt dus in 2022 dus ruim 8x de vergoeding.

Dit is slechts één voorbeeld van stijgende kosten en dalende vergoedingen. Voor fysiotherapie geldt iets dergelijks. Vroeger was het aantal behandelingen onbeperkt, maar nu krijg je bij de grootste zorgverzekeraar nog slechts 36 behandelingen per jaar vergoed.
Let op: Als je aandoening op de lijst van chronische aandoeningen staat, dan geldt er een ander maximum. Je behandelaar kan je meer vertellen.

3. Tandartsverzekering

Kronen, bruggen en orthodontie zijn vaak kostbaar en een reden waarom deze pakketten worden afgesloten. Orthodontie duurt vaak meerdere jaren. Heb je een goed gebit en kan je naar de reguliere tandarts, waar je al jaren genoeg hebt aan een controle of soms een vulling? Dan kan je de keus maken je tandverzekering te stoppen. De tarieven voor de diverse verrichtingen in 2022 vind je hier.

Rekenvoorbeeld:
Een reguliere periodieke controle C002 kost €23,45. Als je verder geen klachten hebt, dan loont het om dit zelf te betalen. Want de premie voor het goedkoopste pakket is €7,95 per maand en voor het duurste pakket zelfs meer dan €60 per maand. Met het goedkoopste pakket betaal je dus €95,40 per jaar, terwijl twee periodieke controles C002 slechts €46,90 per jaar kosten.

Weet je dat er kronen, bruggen, implantaten of orthodontie gaan komen, vraag dan altijd om een behandelpan, zodat vooraf duidelijk is wat de kosten zullen zijn. Veelal hanteren zorgverzekeraars een wachttijd van een jaar bij overstappen.

In sommige gevallen vergoedt de basisverzekering tandheelkundige kosten. Bijvoorbeeld als een reguliere tandarts je niet kan behandelen vanwege je handicap en doorverwijst naar bijzondere tandheelkunde. Dit is vaak het geval bij mensen met een ernstige vorm van cerebrale parese, schisis of een meervoudige handicap. In dat geval geldt wel weer het eigen risico (want basisverzekering). Ook is een machtiging van de zorgverzekeraar noodzakelijk.

Opzeggen

Goed om te weten: opzeggen van je bestaande zorgverzekering kan tot en met uiterlijk 31 december 2021. Een nieuwe zorgverzekering afsluiten kan tot en met 31 januari 2022.

Vragen?

In januari vertel ik graag meer over andere soorten verzekeringen, kosten besparen en hoe je passief inkomen kunt opbouw. Heb je vragen of een onderwerp dat je graag besproken wil hebben? Laat het weten door hieronder een reactie achter te laten.

Voor nu fijne kerstdagen en alvast een goed 2022 toegewenst!

Disclaimer: dit artikel geeft globale informatie over zorgverzekeringen. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. Voor een persoonlijk advies kun je contact opnemen met een zorgverzekeringsadviseur.

 

Ardi Klokkers is financieel coach en verzekeringsadviseur Particulieren. Door financiële educatie en (budget)coaching leert hij mensen hoe ze passief inkomen kunnen opbouwen. Heb je vragen over besparen, verzekeren, (gaan) ondernemen of over passief inkomen? Kijk dan eens op zijn site Omgaanmetg€ld.com.


0 mensen hebben gereageerd

Alles over rollen

Zoeken
Back to top