Skip to Content
Terug naar het overzicht

Als gezond persoon kan het soms al een enorme uitdaging zijn om een (andere) baan te vinden en wanneer je (part-time) in een rolstoel zit kan dit een haast onmogelijke uitdaging lijken. Maar voor mensen met een arbeidsbeperking is veel meer mogelijk dan je denkt.

De belangrijkste vraag die jij jezelf moet stellen is: wat vind je leuk? Waar krijg je energie van? Wees zo concreet mogelijk.  

De volgende vraag die je jezelf moet stellen is de volgende: Wat denk jij nodig te hebben om die droombaan te gaan doen en om deze vol te houden? Denk hierbij aan de volgende zaken:  

 • Hoeveel uur in de week denk jij te kunnen werken bijvoorbeeld? En op welke tijden?  
 • Heb je aanpassingen nodig aan een werkplek zoals een hooglaagbureau, een aangepast toetsenbord of spraaksoftware?  
 • Kun je de hele dag doorwerken of moet je tussendoor even gaan liggen?  

Wanneer je geen idee hebt van wat er voor jou haalbaar is, kun je dit met een ergotherapeut uitzoeken. Ook kan je hulp krijgen via bijvoorbeeld Emma@Work of via het UWV. Daarover later meer.  

Wie kunnen je helpen?

Er zijn meerdere bedrijven die informatie geven over werken met een beperking of daarbij kunnen helpen.

Via Emma@Work en Onbeperkt aan de Slag kun je in contact komen met bedrijven die graag mensen met een beperking aannemen. Op de website van Incluvisie staan tips en ook vacatures vermeld.

Emma@Work kan voor jou bemiddelen bij een werkgever. Onbeperkt aan de Slag wil graag faciliteren om werkgevers en werknemers met elkaar in contact te brengen. Hierbij staat Eigen regie voorop. Daarover kun je in dit artikel meer lezen.

Op de website van De Normaalste Zaak staan bedrijven opgesomd die streven naar inclusief ondernemerschap. In het artikel van Sven Romkes staat ook een mooi voorbeeld. 

Toch gaat de vlieger van inclusief ondernemen niet op voor elk bedrijf. Zo zijn er legio bedrijven die alleen mensen willen aannemen die vallen onder het doelgroepenregister.  Laat je niet uit het veld slaan wanneer je niet onder dit doelgroepenregister valt. Er blijven nog genoeg bedrijven over die wél mensen aannemen om hun kwaliteit en minder letten op een eventuele aandoening.

En anders kun je altijd nog overwegen om zelfstandig aan de slag te gaan.

Solliciteren 

Over het solliciteren is al een hoop geschreven. Hieronder de links naar een aantal sites en video’s.  

Praktische belemmeringen zoals toegankelijkheid 

Als roller ‘loop’ je regelmatig tegen praktische belemmeringen aan: je komt een gebouw niet binnen of je kan eenmaal binnen niet naar het toilet. Dit kan op het werk zacht gezegd, een obstakel vormen.  

Een werkgever die jou wil aannemen vanwege de kwaliteiten die jij hebt, zal hier waarschijnlijk met gezond verstand mee omgaan. Toch is handelingsverlegenheid vaak de reden om iemand niet aan te nemen.  

Op de website van het UWV kunnen zowel werkgevers als werknemers informatie vinden hoe ze voorzieningen kunnen aanvragen. Dit kan gaan om aanpassingen variërend van drempelhulpen en elektrische deuren tot werkplekaanpassingen waarbij je met een hoofdsteun je muis kunt bedienen.  

Voorzieningen 

Wanneer je voor jezelf op een rijtje hebt wat je nodig hebt, is de volgende stap om te bekijken waar je dit kunt halen.  

Vanuit de WIA, Wajong of ziektewet kun je ondersteuning krijgen bij het UWV. Als je zelf een baan gevonden hebt, heeft het UWV een aantal regelingen voor werknemers én werkgevers om te zorgen dat je goed aan het werk kan en dat ook blijft. Denk aan een jobcoach, vergoeding van werkplekvoorzieningen, taxivergoeding, financiële zekerheid voor werkgevers etc. Zie voor meer informatie over (vergoeding van) voorziening het UWV: https://www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/voorzieningen-werk/ en natuurlijk de video over het UWV 

Voor werkgevers zijn er een aantal brochures uitgegeven gericht op de mogelijke aandoening die je hebt. Voor een aantal aandoeningen kun je ook informatie combineren uit de folders. 

Als je vanuit de bijstand (ook als je hiervan geen uitkering ontvangt door bijvoorbeeld een verdienende partner) aan de slag gaat is de gemeente en/of Sociale Dienst waar je woont verantwoordelijk voor voorzieningen. Dit is de theorie, in de praktijk blijkt vaak dat dit een lang zenuwslopend proces kan zijn.  

Aan het werk blijven 

Als je eenmaal aan de slag bent met jouw droombaan bij een fantastisch bedrijf, is het van belang dat je dat ook blijft, zonder dat dit ten koste gaat van jou. Jong Pit geeft op haar website een aantal adviezen, die hieronder te lezen zijn.  

 • Het is van belang je grenzen aan te geven. Wees hierin duidelijk en eerlijk. Door eerlijk te zijn krijg je vaak veel meer voor elkaar en zorgt voor (wederzijds) begrip.  
 • Neem voldoende rustmomenten of momenten voor jezelf zodat je even tot rust kunt komen. Ga in de pauze eventueel alleen een rondje rollen buiten of kijk of je ergens een stretcher kan neerzetten om een powernap te doen. 
 • Houd je verantwoording bij jóuw taken. Het kan heel verleidelijk om andere taken van een collega over te nemen maar uiteindelijk schiet je jezelf daarbij in je eigen voet. Durf ‘nee’ te zeggen.  
 • Meld je ziek als het niet goed met je gaat. Het risico bestaat dat je jezelf overvraagt om maar te bewijzen dat je het kan: een aandoening én aan het werk. Hier heb je zelf niets aan, jouw baas ook niet. Zorg goed voor jezelf! 
 • Voer regelmatig gesprekken met je leidinggevende en geef het duidelijk aan als er moeilijkheden zijn. Wees open en eerlijk zodat je ook zo goed mogelijk geholpen kunt worden.  Durf om hulp te vragen! 
 • Vraag om extra aanpassingen als dit nodig is, denk aan een prikkelarme ruimte, werkplekaanpassingen, een vaste contactpersoon en duidelijke afspraken.  
 • Trek op tijd aan de bel als het onverhoopt toch niet goed gaat. Hoe eerder, hoe beter, zo voorkom je dat het herstel onnodig lang duurt.  
 • Wees realistisch: ook een gezonde werknemer heeft af en toe een baaldag.  

0 mensen hebben gereageerd

Alles over rollen

Zoeken
Back to top