Skip to Content
Terug naar het overzicht

B-Able is het programma van de ABN AMRO om talent met een beperking aan te trekken. In 2025 wil de bank dat 225 mensen met een beperking structureel aan het werk zijn binnen het bedrijf. Sven Romkes, zelf roller, is hier samen met Nicole Riebandt verantwoordelijk voor.

“Het gaat niet alleen om mensen uit het doelgroepenregister,” legt Romkes uit: “als mensen het niveau aankunnen worden ze ingezet op reguliere functies. In de meeste gevallen gaat het om regulier werk, maar daarnaast hebben we ook een aantal speciaal gecreëerde functies. Zo zijn er in 40 bankkantoren ‘Warm welkom’ teams, die klanten ontvangen met een kopje thee of koffie en bijvoorbeeld senioren helpen bij simpele bankzaken. Daarnaast hebben we een sign language coffeebar en een hypotheekadviseur in gebarentaal.”

Randvoorwaarden

“Het is natuurlijk wel van belang dat de randvoorwaarden geschapen worden waardoor mensen met een beperking goed kunnen functioneren. Dat gaat niet alleen over een aangepaste werkplek, maar ook over het aantal uren dat iemand werkt of de reistijd. Om te zorgen dat je goed begeleid wordt krijg je ook altijd een job coach en een buddy, die je wegwijst maakt op de afdeling. Als het nodig is, kan ook het hele team waarin je werkt coaching krijgen. Toch bleek dat mensen regelmatig na verloop van tijd uitvielen en daarom hebben we onderzoek gedaan en een training ontwikkeld om dit te voorkomen.”

Training om duurzaam aan het werk te blijven

“Er bleken vier hoofdredenen te zijn waarom mensen uitvielen en de training behandelt deze vier thema’s. Dat zijn acceptatie en rouwverwerking, bestendigheid en sociale weerbaarheid, loopbaanperspectief en talentontwikkeling en energiebalans en vitaliteit. Zo bleek dat B-Ablers vaak al zó blij waren met hun baan dat ze zichzelf tot aan hun pensioen op dezelfde plek zagen werken. Dat is niet realistisch in een tijd dat alles steeds verandert, ook binnen de bank. Je moet jezelf blijven ontwikkelen en wendbaar blijven, want als er iets verandert, wil je niet je baan kwijt zijn. Ook moet je met een beperking vaak harder werken dan anderen om hetzelfde te bereiken. Daardoor heb je kans dat je zo moe bent naast je werk dat je geen energie meer overhoudt voor iets anders. Dat is niet de bedoeling. Je moet ook een leven hebben naast je baan, zeker als je alles uit het leven wil halen.”

Maatregelen tegen koudwatervrees

“Elke afdeling heeft een doelstelling als het gaat om het aannemen van mensen met een beperking en die is ook vastgelegd in de CAO. Toch hebben veel managers koudwatervrees. Om dit tegen te gaan, is er de afspraak dat een medewerker met een handicap het eerste jaar niet wordt betaald van het afdelingsbudget, maar uit een ander potje. Daardoor is een B-Abler eigenlijk extra teambezetting. Pas na 1 of 2 jaar goed functioneren stroomt een B-Abler door naar het afdelingsbudget. Zo heeft iemand alle tijd om zichzelf te bewijzen.”

Olievlek

“Veel mensen met een beperking zijn dus werkeloos vanaf hun opleiding tot aan hun pensioen en daar moet nodig wat aan gebeuren. Uit onderzoek van bureau Berenschot blijkt dat maar 16 procent van de bedrijven actief bezig is met recruteren van mensen met een beperking, en dat 6 procent van de bedrijven slaagt in hun ambities. Dat is dus niet veel. En tijdens de pandemie is dat allemaal nog minder geworden.

Met B-Able proberen we ook andere bedrijven te laten zien hoe je het beter kan doen. Daarom houden we regelmatig masterclasses. waaraan al zo’n 200-250 bedrijven hebben meegedaan. Ook onze klanten en partners proberen we het B-Able model te laten overnemen. Dat zijn bedrijven die mee willen werken en dan is er die 84% die nog niks doet. Dus er is nog een wereld te winnen. Met B-Able proberen we een olievlek te creëren. Ik denk niet dat het ooit normaal wordt: mensen met een beperking op de werkvloer. Maar eigenlijk hóóp ik dat het wel normaal zal worden. Het zal echter een traject van jaren zijn.”


0 mensen hebben gereageerd

Alles over rollen

Zoeken
Back to top