Skip to Content
Terug naar het overzicht

Op 16 mei stuurde Valys een nieuwsbrief aan hun klanten met het dringende verzoek om zo min mogelijk gebruik te maken van Valys en ritten tenminste 72 uur (!) van te voren aan te vragen, omdat ze een tekort aan chauffeurs hebben. WijRollen vindt dit van de zotte en geeft daarom antwoord in een open brief.

Overigens heeft Valys alleen de klanten bericht gegeven, van wie zij een e-mailadres hebben. Een brief per post was kennelijk te veel moeite, zodat klanten zonder e-mailadres in zalige onwetendheid verkeren over het nieuwe beleid van Valys.

Wij roepen alle Valys-klanten op om deze brief te gebruiken als persoonlijke reactie aan Valys! (Download de onderstaande brief hier als Word-document. Of download deze tweede brief als je zelf geen e-mail hebt ontvangen.) Als je echt boos bent over deze gang van zaken, kun je een kopie van je brief sturen aan het College voor de Rechten van de Mens.

Aan Valys

Betreft: Reactie op uw schrijven


Geachte klantenservice van Valys,

Hartelijk dank voor uw schrijven van 16 mei, waarin u mij, als vaste klant van Valys, verzoekt om zo min mogelijk gebruik van uw diensten te maken, vanwege het grote tekort aan chauffeurs.

Dit verzoek vervult mij met ongerustheid. Was ik enorm blij dat ik eindelijk weer meer deel kon nemen aan het gewone leven, komen er nu restricties van een heel andere orde op mijn pad. Dat betekent plannen en puzzelen, plannen en puzzelen, plannen en puzzelen tot ik scheelzie. Zoals u vast wel bekend is, is het leven met een handicap sowieso één en al disability management.

Wat heb ik gedaan?

Gezien ik mijn handicap al geruime tijd heb, heb ik inmiddels ruimschoots ervaring met disability management. Om tegemoet te komen aan de capaciteitsproblemen bij Valys, heb ik direct al mijn ritten onder de loep genomen. Het resultaat was een overzicht dat duidelijk maakte dat ik voor mijn planning afhankelijk ben van derden. Die liggen natuurlijk buiten mijn invloedssfeer en daarom heb ik, om aan uw verzoek te kunnen voldoen, een tegenverzoek aan u.

Wat kunt u doen?

Wilt u ervoor zorgdragen dat:

  • mijn werkgever bereid is om mij mijn weekenddagen door de weeks te laten opnemen? Als dit geregeld is, ben ik in de gelegenheid om mijn ritten door de weeks in de daluren te plannen;
  • de werkgevers van mijn vrienden en familie ook bereid zijn om hen hun weekenden door de weeks te laten opnemen. Zodat zij ook in de gelegenheid zijn om met mij door de weeks af te spreken. Anders kan ik straks in de daluren naar het park, om in mijn eentje naar de bomen te staren. Niet echt gezellig…;
  • mijn behandelend specialist en andere zorgverleners uitsluitend in de daluren afspraken met mij maken, zodat u in de gelegenheid bent om mij naar deze afspraken te vervoeren;
  • overlijdens, geboortes en andere belangrijke bijeenkomsten binnen de familie- en vriendensfeer tenminste 96 uur van tevoren bij mij worden aangemeld. Dan kan ik alles tijdig voorbereiden en de rit 72 uur van tevoren bij u aanvragen;
  • de openingstijden van openbare gelegenheden, zoals bibliotheken, musea, theaters en horeca, worden verruimd van 6.00 uur tot tenminste 21.00 uur. Alleen onder deze omstandigheden is het voor mij mogelijk om buiten de spitstijden naar dit soort gelegenheden te reizen.

Tip

Tot slot wil ik u graag op de volgende mogelijkheid wijzen, waarmee u het chauffeurstekort alsnog snel kunt oplossen: de inzet van rollende chauffeurs op de bussen.
U heeft er mogelijk nog niet aan gedacht, maar er zijn veel rollende mensen met een groot rijbewijs, die graag willen en kunnen rijden. Valys heeft behoefte aan chauffeurs. Dit is dus een prachtig voorbeeld van een kans op een win-winsituatie!
U hoeft slechts enkele bussen te voorzien van handbediening of dubbele bediening. Deze aanpassingen worden natuurlijk geregeld door het UWV, want het zijn ‘werkplekaanpassingen’. Waar dat niet mogelijk is, kunt u wellicht de Valys-financiering gebruiken die nu niet gebruikt wordt, vanwege alle ritten die niet gereden worden.

Hopend u hiermee voldoende tegemoet te komen, teken ik in afwachting van uw bevestiging,

Met vriendelijke groet,
<naam>


0 mensen hebben gereageerd

Alles over rollen

Zoeken
Back to top