Skip to Content

Hoe zou de wereld eruit zien als alles echt goed geregeld was voor rollers en andere mensen met een beperking? Tijdens de themabijeenkomst 5 jaar VN-verdrag, waar staan we en hoe nu verder? van Niets Over Ons Zonder Ons schetste Pauline Gransier tijdens een video-column haar versie van een waarlijk inclusieve samenleving.

In de toekomst haalt oma Pauline haar kleindochter Saga op van de basisschool. Voor Saga is het vanzelfsprekend dat kinderen met en zonder handicap samen naar school gaan. Sterker nog: Lori, haar klasgenootje heeft een “pijndag” en heeft dus meegedaan via het 6D scherm. Haar rollende oma woont in een levensloopbestendige woning, kan zonder problemen reizen met de zwevende tram en het theater bezoeken. De wereld waarin Pauline en Saga leven, gaat fundamenteel anders om met handicaps. Een inspirerend verhaal dat je vrolijk stemt.

De video-column met ondertiteling
https://youtu.be/VdryFX0hlnY

De video-column zonder ondertiteling
https://youtu.be/WQ52uMSH2P4

Meer informatie op de site van Niets Over Ons Zonder Ons

Pauline Gransier is ervaringsdeskundige en voorvechter voor een inclusieve samenleving. Ze werkt bij het Gehandicapte Kind.


0 mensen hebben gereageerd

Alles over rollen

Zoeken
Back to top