Skip to Content
  • Barry (44) keerde terug na een incomplete dwarslaesie: ‘Je hebt kansen nodig’

    Barry Hegeman (44) was een succesvol projectontwikkelaar in de bouwwereld, toen hij drie jaar geleden een dwarslaesie kreeg. De teneur tijdens zijn revalidatie was negatief, maar hij herstelde bijna volledig. Zijn wens? Betere ondersteuning voor mensen met een handicap: “Het contrast tussen het revalidatiecentrum en thuis is heel erg groot.”
    Persoonlijk
Back to top