Skip to Content
Terug naar het overzicht

Het aftellen is begonnen: nog een week tot de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe zit het eigenlijk met rollende kandidaten op de lijsten? In dit artikel stellen we deze kandidaat gemeenteraadsleden aan je voor. WijRollen werpt zich op als lijstduwer voor alle rollende kandidaatsleden!

We hebben 29 rollende mensen gevonden die kandidaat zijn tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. Opvallend is dat een belangrijk deel van deze mensen op een (zeer) verkiesbare plaats staat. Dat belooft veel goeds, de komende vier jaar.

(Update: 15 maart, 17.59 uur)

Almere: Esther Hagelaar, nr 2, GroenLinks

“Ik vind het belangrijk dat iedereen een kans krijgt om mee te doen in Almere.”
Esther is nu al vicevoorzitter en vervult met haar politieke ervaring een belangrijke rol voor de fractie. Zij heeft een weloverwogen en duidelijke inbreng en heeft veel kennis van het sociaal domein. De laatste jaren is zij een boegbeeld geworden voor mensen met een beperking.
Meer info

Esther Hagelaar

Esther Hagelaar

Vincent Neel

Vincent Neel

Almere: Vincent Neel (50), nr 14, GroenLinks

Vincent is een goede spreker met een groot netwerk, vooral bij mensen met een beperking. Hij is VN-ambassadeur inclusie, doet projecten voor het ministerie van VWS en is onafhankelijk cliëntondersteuner. Hij heeft nog weinig politieke ervaring, maar wil zich deze wel eigen maken.
Meer info

Amersfoort: Elianne Speksnijder, nr 6, Amersfoort voor Vrijheid

“Het beste beleid maak je mét de mensen uit het veld. Niet óver mensen.”
Elianne is buiten de gebaande paden opgegroeid, omdat ze op jonge leeftijd ziek werd. Zo heeft ze haar eigen kaders ontwikkeld. Ze brengt veel persoonlijk ervaring met de zorg, jeugdzorg, GGZ en staatsvrij onderwijs mee.
Meer info

Elianne Speksnijder

Elianne Speksnijder

Dick Cochius

Dick Cochius

Arnhem: Dick Cochius, nr 11, VVD

“Arnhem, blijft goed, wordt beter.”
Zelf initiatief en verantwoordelijkheid nemen vindt Dick belangrijk. Hij zet zich in voor de stad, zodat iedereen kan meedoen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hij gaat hierover graag in gesprek, want “oplossingen vind je immers het beste samen”.
Meer info

Arnhem: Ria de Vries (64), nr 6, PvdA

Ria is de politiek ingegaan om invloed uit te kunnen oefenen op het beleid. Ze kan slecht tegen onrecht. Schrijnende situaties maken haar strijdbaar. Ze is vooral begaan met mensen in armoede of schulden, daklozen, mensen met beschutte werkplekken en mensen met een handicap. “Deze mensen hebben een stem nodig die het voor hen opneemt.”
Meer info

Ria de Vries

Ria de Vries

Christel Verbogt

Christel Verbogt

Bergen op Zoom: Christel Verbogt (23), nr 2, Groen Links

“Wij praten mét de mensen over wie het gaat, in plaats van over hén.”
Christel is een jonge, chronisch zieke, maar ook sociale, strijdbare, collegiale en bovenal enthousiaste vrouw. Als raadslid wil ze zich inzetten voor een Bergen op Zoom waarin iedereen mee kan doen. In de breedste zin van het woord ‘meedoen’, met of zonder hulp.
Meer info

Berkelland: Patricia Oostendarp (41), CDA

“Ik wil de verbinder zijn tussen de inwoners en de gemeente.”
Patricia bekijkt de samenleving vanuit een andere hoek en voert van daaruit verbeteringen door. Wat kan er wél, kiezen voor een positieve insteek en daarvoor gaan. Ze is de politiek ingegaan om haar ervaringen te gebruiken om mee te denken met het vormen van beleid. Zij wil mensen in hun kracht zetten, benadrukken wat ze wel kunnen en dit versterken.
Meer info

Patricia Oostendarp

Patricia Oostendarp

Jeanette Chedda

Jeanette Chedda

Delft: Jeanette Chedda (39), nr 1, Bij1

“Niets over ons, zonder ons.”
Jeanette richtte vlak na de verkiezingen de Delftse BIJ1-afdeling op en is nu lijsttrekker. Als gehandicapte moslima van kleur voldoet ze niet aan de heersende norm in deze samenleving. “Delft investeert liever in stenen dan in mensen”, zegt Chedda vaak. Een voorbeeld hiervan is de sinds 2016 verplichte Lokale Inclusie Agenda, die Delft nog steeds niet heeft.
Meer info

Den Haag: Benny Persoon (33), nr 3, Lijst Janice Roopram

“Mensen met een beperking moeten volwaardig mee kunnen doen in onze samenleving.”
Als ervaringsdeskundige weet Benny als geen ander waar mensen met een beperking mee te maken krijgen. Als je een beperking hebt, heb je het recht zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Net als ieder ander.
Meer info

Benny Persoon

Benny Persoon

Martine Reesink

Martine Reesink

Duiven: Martine Reesink (49), nr 6, GroenLinks

“Iedereen telt mee! We komen op voor de mensen die dat nodig hebben en samen maken we er wat van.”
Martine beschrijft zichzelf als “beroepskneus, afgekeurd, maar zeer zeker niet afgeschreven!”. Rollend ervaar je andere drempels dan lopend of fietsend. Sowieso worden mensen met beperking anders benaderd. Dat frustreert haar en daarom zet ze in om dat te veranderen. Ze streeft naar een sociale en groene gemeente, waarin iedereen meetelt.
Meer info

Eindhoven: Anneke Smit-Marechal, nr 29, SP

De SP geeft alleen specifieke informatie over de eerste elf kandidaten. Wel konden we vinden dat Anneke rolstoeltennis doet. SP Eindhoven wil samen werken aan een sociale en betaalbare stad.
Meer info

Anneke Smit-Marechal

Anneke Smit-Marechal

John Löhe

John Löhe

Eindhoven: John Löhe, nr 21, SP

De SP geeft alleen specifieke informatie over de eerste elf kandidaten. We konden vinden dat John een dierenvriend is. SP Eindhoven wil samen werken aan een sociale en betaalbare stad.
Meer info

Eindhoven: Marieke van Gastel, nr 2, VVD

"Ik ga voor een stad waar iedereen mee kan doen!"
Marieke wil zich inzetten om van Eindhoven een stad te maken waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen. In de politiek zijn mensen met een beperking fors ondervertegenwoordigd. Ook daar wil zij zich hard voor maken. Het wordt tijd voor een diversere gemeenteraad!
Meer info

Marieke van Gastel

Marieke van Gastel

Willemijn Döpp

Willemijn Döpp

Emmen: Willemijn Döpp (38), nr 4, ChristenUnie

“We hebben elkaar nodig in deze wereld. Daarom moet iedereen kunnen meedoen, zodat iedereen iets kan betekenen voor een ander.”
Willemijn is al actief in de steunfractie, waar ze zich inzet voor mensen uit kwetsbare groepen en mensen met een beperking. Ze vindt toegankelijkheid, inclusiviteit, participatie en de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor alle inwoners belangrijk. Vanuit haar ervaring kent ze de knelpunten, maar weet ze ook wat wél werkt.
Meer info

Heerlen: Jacqueline Koninckx (59), nr 5, PvdA

“Mij maakt het niet uit waar JOUW wieg in deze wereld heeft gestaan. Wij staan voor gelijke en eerlijke kansen.”
Jacqueline heeft ruim veertig jaar gewerkt als (rollende) sportbuurtwerker in Rotterdam en Den Haag, tot de liefde haar naar Heerlen bracht. Ze staat voor vragen kunnen stellen en samen werken aan burgerinitiatieven. Daarnaast vindt zij eigen regie belangrijk. Daarom zet ze zich in voor cliëntgericht en persoonsgebonden maatwerk.
Meer info

Jacqueline Koninckx

Jacqueline Koninckx

Jeroen Lenssen

Jeroen Lenssen

Helmond: Jeroen Lenssen, nr 7, Lokaal Helmond

“Samen sterk voor Helmond”
Jeroen staat ervoor dat iedereen mee kan doen en zich in Helmond thuis kan voelen. Hij wil de toegankelijkheid in Helmond verbeteren en de politiek dichterbij burgers brengen. Ook vindt hij sporten belangrijk. Daarom wil hij ervoor zorgen dat mensen met een beperking ook kunnen sporten. Kortom, hij wil zorgen voor een inclusievere samenleving.
Meer info

Helmond: Kim Breuer, nr 6, Lokaal Sterk

Kim is al burgercommissielid in de gemeenteraad. Ze houdt zich vooral bezig met de Commissie Omgeving, die onder andere gaat over de omgevingswet en de energietransitie. Lokaal Sterk vindt het belangrijk dat de energietransitie voor iedereen betaalbaar is. Hoewel ze schonere energie ook belangrijk vinden, zijn ze tegen een biomassacentrale. Kim vindt dat de uitloopgebieden, zoals Kloostereind of Berkendonk, natuurgebieden voor bewoners moeten blijven.
Meer info

Kim Breuer

Kim Breuer

Britt van Daalen

Britt van Daalen

Hoeksche Waard: Britt van Daalen (22), nr 8, Lokalen Hoeksche Waard

"Een inclusieve maatschappij, dat is waar ik voor sta.”
Britt zet zich in voor een inclusieve maatschappij. Een maatschappij waarin iedereen mee kan doen: jong en oud, dik en dun, zwart en wit. Iedereen.
Meer info

Maasdriel: Bertus de Leeuw, nr 6, VVD

“Een gelijkwaardig en toegankelijk Maasdriel”
Bertus heeft geleerd gewoon zichzelf te zijn. Hij staat voor een Maasdriel waar je trots op kunt zijn en waar je je thuis kunt voelen. Hij wil een open en eerlijke gemeente voor iedereen, en dus ook een toegankelijke en inclusieve gemeente voor iedereen. Meer oog voor de medemens vindt hij belangrijk.
Meer info

Bertus de Leeuw

Bertus de Leeuw

April Ranshuijsen

April Ranshuijsen

Nijmegen: April Ranshuijsen (44), nr 2, Groen Links

“Een stad waar iedereen gelijkwaardig kan meedoen, dat is waar ik voor sta.”
Nog veel te vaak ziet April dat mensen met een financiële, psychische, verstandelijke of fysieke uitdaging elke dag moeten knokken om erbij te horen. Dat moet en kan anders. Het vraagt anders denken, kijken en doen. Daarom vindt ze het belangrijk om in gesprek te gaan met de mensen om wie het gaat.
Meer info

Nuenen: John Geven, nr 2, W70

W70 geeft geen specifieke informatie over hun kandidaten. Wel konden we vinden dat John Geven, naast zijn werk als gemeenteraadslid, fotograaf is. W70 is van oorsprong een arbeiderspartij en is nog altijd een sociale partij in het linkse spectrum.
Meer info

John Geven

John Geven

Jolanda Dale

Jolanda Dale

Oldambt: Jolanda Dale (58), nr 2, GroenLinks

GroenLinks werkt aan een open en respectvolle samenleving, waarin je kunt zijn wie je bent en kunt zeggen wat je vindt. Een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen en onderlinge verschillen geaccepteerd worden.
Meer info

 

Roermond: Harry Schreurs (68), nr 16, VVD

“Voor een toegankelijk en inclusief Roermond!”
Harry is ruim 20 jaar actief op het gebied van medezeggenschap, wmo en belangenbehartiging voor mensen met een beperking. Hij streeft naar een inclusieve en toegankelijke samenleving waar iedereen meedoet en zichzelf mag zijn.
Meer info

Harry Schreurs

Harry Schreurs

Amber Bindels

Amber Bindels

Tilburg: Amber Bindels (32), nr 6, CDA

Amber pleit bij ondernemers voor arbeidsplaatsen voor gehandicapten en levert input aan het Tilburgs Orgaan voor Gehandicapten en de Gemeentelijke Inclusie Agenda. Daarnaast is ze bestuurslid bij “Wij staan op”.
Meer info

Tilburg: Anne van de Klundert (39), nr 17, Groen Links

“Plotseling behoorde ik tot de doelgroep die ik daarvoor bestudeerde. Dat kan geen toeval zijn.”
Anne zat in 2014 al in de gemeenteraad als woordvoerder Cultuur en bleef achter de schermen actief. Ze heeft een lange termijnvisie die verder reikt dan men nu vaak kijkt. Ze kiest voor groen en doordacht sociaal. En zet haar kennis van sociale wetenschappen en inclusie in om de wereld mooier te maken. Kwaliteit van leven is een doel, geen verdienmodel. Het is tijd voor verandering!
Meer info

Anne van de Klundert

Anne van de Klundert

Malou Vercammen

Malou Vercammen

Tilburg: Malou Vercammen (30), nr 4, Ons Tilburg

Malou staat positief in het leven en kijkt liever naar de mogelijkheden dan naar de beperking. Haar streven is dat iedereen op een volwaardige manier mee moet kunnen doen in Tilburg. Zij wil zich dan ook bezighouden met inclusiviteit en toegankelijkheid voor Tilburgers met een beperking.
Meer info

Waalijk: Ingrid de Waal (46), nr 19, Lokaal Belang

“Iedereen moet mee kunnen doen, iedereen moet kunnen bewegen / sporten.”
Ingrid heeft ondervonden dat het soms lastig is om deel te nemen aan de maatschappij als je een handicap hebt. Ze wil zich inzetten om Waalwijk inclusief en toegankelijk te maken en om sporten voor mensen met een beperking, in welke vorm dan ook, mogelijk te maken. Zij zet zich hier als ervaringsdeskundige op een positieve manier en vol overgave voor in.
Meer info

Ingrid de Waal

Ingrid de Waal

Max de Bruin

Max de Bruin

Westland: Max de Bruin (42), nr 21, CDA

“Iedereen heeft baat bij een inclusieve samenleving.”
Via bestuurswerk bij haar patiëntenvereniging ontdekte Max dat haar hart ligt bij de thema’s toegankelijkheid en inclusie. Niet haar beperking, maar de barrières in de maatschappij maken haar gehandicapt. Via de lokale politiek hoopt zij de positie voor Westlandse mensen met een beperking te verbeteren.
Meer info

Wijk bij Duurstede: Nynke Plaatsman-Visser (36), nr 1, BurgerBelangen

“Duurzaamheid gaat mij aan het hart, maar voor onze aarde zorgen mag nooit ten koste gaan van de natuur”
Als Nynke zich ergens in vastbijt, is de kans klein dat ze loslaat. In Wijk bij Duurstede leerde men Nynke kennen als de ‘Diftar Dame’. Ze stond aan de voet van het grootste burgerbezwaar (tegen gedifferentieerd afval) in de geschiedenis van de gemeente. Voor haar spelen de belangen van inwoners een grotere rol dan partijbelangen.
Meer info

Nynke Plaatsman-Visser

Nynke Plaatsman-Visser

Deze mensen zijn vast niet de enige rollers in Nederland, die zich kandidaat stellen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ken jij nog andere rollende kandidaten? Laat het ons weten! Dat kan via een reactie hieronder (eerst even inloggen) of per mail op [email protected]. Met jullie aanvullingen kunnen wij dit overzicht completer maken.


0 mensen hebben gereageerd

Alles over rollen

Zoeken
Back to top