Skip to Content
Terug naar het overzicht

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseerde dit jaar verkiezingen voor de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland. Dit jaar is de gemeente Stein (Limburg) door een vakjury gekroond als winnaar.

Wat doet de gemeente Stein dan allemaal aan toegankelijkheid? Volgens het juryrapport springt de gemeente erbovenuit vanwege hun Sociale Inclusie Agenda. Op die agenda staat onder meer het Inclusief Onderwijs project, waarbij wordt gewerkt aan de fysieke toegankelijkheid van scholen, en ook aandacht uitgaat naar sociale en informatieve toegankelijkheid. Dit uit zich in prikkelarme lokalen voor mensen met een verstandelijke beperking en het innovatieve onderwijsproject van Stichting (On)Beperkt 4 life, waarin kinderen zien en ervaren hoe het is om met een beperking te leven. Een ander voorbeeld van een innovatie in Stein is de aanpak van deelbaar vervoer. Dit alles doet de gemeente niet alleen, maar in nauwe samenwerking met organisaties, werkgevers en ervaringsdeskundigen binnen de gemeente.

Presentatrice Eva ging tijdens de verkiezingen even op bezoek in Stein. Het sociaal inclusie panel van Stein liet haar trots zien hoe toegankelijk hun gemeente Je ziet het in onderstaande video https://www.youtube.com/watch?v=o8v_v9Tnjfg 

In de video is te zien, dat juist kleine praktische zaken ook goed geregeld zijn in de Gemeente Stein. Zo ervaart Eva dat in het gehele Gemeentehuis publieke toiletten toegankelijk zijn en balies zijn verlaagd en dat er ook in het gemeentelijke zwembad voor iedereen mogelijkheden zijn gemaakt om een duik te nemen.

Hoe werken de verkiezingen?

Alle gemeentes in Nederland doen automatisch mee. En iedereen in Nederland kon meebepalen welke gemeente deze prijs verdient door online beoordelingen te geven. Uit al die beoordeling is gebleken dat Stein, Zwolle, Hardenberg, Harderwijk en Oude IJsselstreek dit jaar als best zijn beoordeeld door het publiek. De vakjury, bestaande uit Leonard Geluk (algemeen directeur VNG), Rick Brink (directeur Belangenbehartiging bij stichting Studeren & Werken op Maat), Illya Soffer (directeur Ieder(in)), Sheila Oroschin (sociaal ondernemer) en Tako Rietveld (Kindercorrespondent), heeft deze vijf gemeenten beoordeeld en koos uiteindelijk Stein als winnaar.

Waarom deze verkiezing?

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland, om zo aandacht te vestigen op het belang van toegankelijkheid. Door de verkiezing leren gemeenten van elkaar én van mensen met een beperking hoe ze de toegankelijkheid van de samenleving kunnen vergroten. Dat dit nodig is, blijkt onder meer uit het SCP-rapport Lang niet toegankelijk. Mensen met een beperking of chronische ziekte kunnen, vijf jaar na de ratificatie van het VN-verdrag Handicap, nog altijd niet gelijkwaardig deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Dit komt door fysieke obstakels en door onbewuste uitsluiting. Vanzelfsprekend kan dit anders en hopelijk volgen en overtreffen andere gemeenten het voorbeeld van Stein!

 


0 mensen hebben gereageerd

Alles over rollen

Zoeken
Back to top