Skip to Content
Terug naar het overzicht

Nederland telde dit jaar 2,8 miljoen mensen die niet of onvoldoende mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. Telde, inderdaad. Want als gevolg van de coronacrisis krijgen onder andere mensen met een handicap naar verwachting nog vaker moeite met het vinden van een (vaste) baan. Het nieuwe initiatief #KansRijk wil hen en vele anderen aan hun droombaan helpen.

Wat moet er veranderen?

Een heleboel als het aan #KansRijk ligt. Door de bezuinigingen van eerdere kabinetten besteedt Nederland veel minder geld en aandacht aan een activerend arbeidsmarktbeleid dan andere Europese landen. Simpelere gezegd: de Nederlandse arbeidsmarkt is een stuk minder toegankelijk dan die van onze buurlanden. Niet alleen voor mensen met een beperking, maar ook voor jongeren, flexwerkers, nieuwkomers, statushouders en laaggeletterden.

Omdat de grootste gevolgen van de coronacrisis juist bij deze groepen komen te liggen, grepen 17 losse organisaties dit moment aan om samen te werken als stichting #KansRijk. #KansRijk maakt zich sinds dit jaar hard voor een arbeidsmarkt die voor iedereen werkt. Zonder tweedeling, onderscheid en werkende armen.

Daarvoor werkt #KansRijk aan 10 doelen:

  1. Niet alleen op papier, maar ook in de praktijk volledige kansengelijkheid en non-discriminatie. Wanneer je zoekt naar werk/stage, wanneer je aan het werk bent én wanneer het gaat over arbeidsvoorwaarden. Afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, genderidentiteit en beperkingen mogen geen enkele rol spelen in de kansen die we krijgen op de werkvloer.
  2. Mensen die arbeid verrichten binnen gelijke contracten worden gelijk behandeld. Ook qua sociale zekerheid.
  3. Er wordt een leven lang geïnvesteerd in álle werkenden en werkzoekenden via een eigen leerbudget. Je bepaalt daarmee zelf waar jij je verder in ontwikkelt.
  4. Wat mensen kunnen wordt inzichtelijk in een ‘skills paspoort’. Zo kan iedereen beter gematched worden binnen de arbeidsmarkt.
  5. Nieuwe voorzieningen helpen mensen tijdig en veilig over te stappen naar ander werk als dat nodig is. Deze voorzieningen creëren zinvol werk door onder andere meer werk lokaal te doen.
  6. Meer autonomie geeft grip op werk. En verlaagt de werkdruk.
  7. Innovatie moet iedereen helpen om aan het werk te gaan en aan het werk te blijven.
  8. In een regionale Werkhub kan iedereen – fysiek en digitaal – terecht voor vragen, ondersteuning en begeleiding op het gebied van werk, scholing, ondernemerschap en vitaliteit.
  9. In plaats van bijstand is er een nieuwe leer-werkvoorziening die je motiveert om aan de slag te gaan. Met een aanvaardbaar salaris en werkzaamheden die zinvol zijn voor jou en de maatschappij. Het is een vangnet – met voldoening – waar iedereen op terug kan vallen als er tijdelijk of langer geen werk is.
  10. Flexibele verlofregelingen en goede kinderopvang zijn een basisvoorziening, zodat iedereen werk en zorg beter kan combineren.

Ehmmm… maar wat betekent dat voor jou dan?

Dat er grootse plannen zijn, maar dat er ook nog veel moet gebeuren. In 2025 wil #KansRijk alle doelen behaald hebben.

Wil jij #KansRijk helpen om de arbeidsmarkt voor iedereen toegankelijker te maken? Dat kan heel makkelijk. Deel bijvoorbeeld hun manifest via de website. Daar vind je ook een kant-en-klare brief die je kan sturen naar ‘t kabinet, politieke partijen, overheden, onderwijsinstellingen, werkgeversorganisaties, vakbonden en nationale of lokale maatschappelijke organisaties om het initiatief onder de aandacht te brengen. Dus je kan direct aan het werk voor beter werk.

Kijk voor meer informatie op: https://www.nederlandkansrijk.nl/

Welk doel zou volgens jou het meest toevoegen aan een toegankelijkere arbeidsmarkt? Vertel het hieronder!


0 mensen hebben gereageerd

Alles over rollen

Zoeken
Back to top