Skip to Content
Terug naar het overzicht

Deze keer wil ik het hebben over verzekeringen. Zeker voor rollers zijn verzekeringen heel relevant. Want bruikleenhulpmiddelen, zoals een rolstoel, kunnen hoge kosten met zich meebrengen als je niet verzekerd bent. In dit artikel zal ik een aantal belangrijke verzekeringen bespreken.

Tip 1: Op verzekeringen valt veel te besparen: door de juiste verzekeringen te kiezen voor de juiste premies.

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) geeft dekking voor schade die jij zelf per ongeluk bij anderen veroorzaakt. Dat geldt ook voor de schade door je huisdier of woonhuis. Denk bijvoorbeeld aan je hond die voor een auto springt, een dakpan die van je dak valt of een boom uit je tuin die omwaait.

Een AVP is niet verplicht, maar wel zinvol. De premie voor de AVP is meestal enkele euro’s per maand. De dekking is veelal ruim voldoende: 1 miljoen, 2,5 miljoen of 5 miljoen zijn veel voorkomende dekkingsbedragen.

Niet gedekt zijn:

  • Opzettelijke schade.
  • Schade die je toebrengt in de uitoefening van je werk als zelfstandige. Hiervoor is een aparte verzekering Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB).
  • Schades in het verkeer met een motorvoertuig. Let op: hieronder vallen ook elektrische rolstoelen en scootmobielen. Daarom zijn er hiervoor aparte verzekeringen.

Heb je je elektrische rolstoel of scootmobiel in bruikleen, dan is de leverancier verplicht om voor een verzekering te zorgen. Let op: de leverancier beperkt de verzekering vaak tot uitsluitend wettelijke aansprakelijkheid (WA) en verwijst in de bruikleenovereenkomst naar een zelf af te sluiten AVP.
De gebruikersovereenkomst van Medipoint en de voorwaarden van Welzorg zijn voorbeelden hiervan.

Handbikes zijn lastig, omdat hier nauwelijks regelgeving voor bestaat. Als je de handbike in bruikleen hebt, is het aan de leverancier om deze te verzekeren. Als je de handbike in eigendom hebt, dan lijkt een fietsverzekering (voor handbewogen handbikes) of scootmobielverzekering (voor elektrische of hybride handbikes) aangewezen. Let op: veel verzekeraars doen geen handbikes, omdat het aantal te klein is.

Andere hulpmiddelen in bruikleen worden soms wel, soms niet door de leverancier verzekerd. Vraag dit na bij de leverancier, zodat je weet waar je aan toe bent.

Tip 2: Lees je bruikleenovereenkomst goed door. Vraag aan je verstrekker welke schade wel gedekt is en welke niet. Vind je het lastig? Dan kan een verzekeringsadviseur advies geven.

Verzekeringen waren onlangs weer in de actualiteit bij Kassa. Het bleek dat lang niet alle gemeentes de hulpmiddelen in bruikleen verzekerd hebben, terwijl ze dat wel verplicht zijn.

In de regelgeving over verzekeringen staat dat verzekeraars geen voordeel mogen halen uit verzekeringen. Daarom is het bedrijf waar ik werk op dit moment samen met juristen aan het uitzoeken of de werkwijze van Medipoint en Welzorg wel toegestaan is. Zij behalen immers voordeel door het deels afwentelen van de schadekosten op de gebruiker. Daarbij biedt Welzorg geen mogelijkheid om te verzekeren en Medipoint verwijst door naar je eigen verzekering. Maar je kunt hulpmiddelen in bruikleen niet zelf verzekeren, omdat je niet de eigenaar bent.
Bij leaseovereenkomsten van auto’s geldt een minimum voor het eigen risico. Ook bij uitleen van kunst aan bijvoorbeeld musea is het museum verplicht het kunstwerk afdoende te verzekeren. Maar verstrekkers van hulpmiddelen ondervangen dit nog steeds met een bruikleenovereenkomst…

Oproep: wat zijn jouw ervaringen met verzekeringen? Hoe heb jij je hulpmiddel verzekerd? We horen het graag! Log in en laat hieronder een reactie achter. Met jouw ervaringen kun je anderen weer helpen.

Woonhuis- of opstalverzekering

Ben je woningeigenaar? Denk dan aan de woonhuis- of opstalverzekering. Vaak vertelt de hypotheekverstrekker al dat deze verzekering verplicht is. Logisch, want stel dat je huis afbrandt en je deze opnieuw moet laten bouwen. De zogenaamde herbouwwaarde zou de meeste mensen diep in de schulden brengen. Een woonhuis- of opstalverzekering dekt dit soort schade.

Tip 3: Sluit de inboedel- en woonhuis-/opstalverzekering af bij dezelfde partij. Dit voorkomt moeilijkheden bij schade.

Het vaststellen van de herbouwwaarde van een woonhuis is erg lastig. Daarom gebruiken verzekeraars de Herbouwwaardemeter Woningen (versie tot en met 2021 of versie vanaf 2022) om de herbouwwaarde van een woning te bepalen.

Glasverzekering

De glasverzekering dekt glasschade van ramen, glazen deuren, lichtkoepels, het glas van de douchecabine en dakramen. Ook een lekkage van dubbelglas valt hieronder, echter tot een maximale termijn wat betreft ouderdom.

Vaak is een glasverzekering een onderdeel van de opstalverzekering, maar niet altijd. Check dat dus.
Heb je een huurwoning via een particulier? Denk dan aan een extra module glas bij de inboedelverzekering. Heb je een huurwoning via een woningcorporatie? Dan kan het zijn dat de glasverzekering al is meegenomen in de servicekosten. Vraag dat na, voordat je je mogelijk dubbel verzekert.

Inboedelverzekering

Onder de inboedel valt alles wat je op kan pakken en meenemen. Maar niet alles is verzekerd onder de inboedelverzekering, zoals kostbaarheden.

Het is aan te raden om een ‘inventarislijst’ te maken: een overzicht van alle spullen die je bezit. Vermeld op het overzicht in ieder geval de aankoopdatum, de aankoopprijs en een omschrijving van elk voorwerp.
Denk ook aan alle hulpmiddelen die je hebt, zoals een sportrolstoel, handbike, domotica, extra kleding, enzovoort. Als je een huurwoning hebt, horen een aangepaste keuken, deuropener en dergelijke ook bij de inboedel. (Bij een koopwoning wordt dit gedekt door de woonhuis- of opstalverzekering.)

Tip 4: Met een goede inventarislijst voorkom je onder- of oververzekering (te laag of te hoog verzekeren) van je inboedel.

Als je te laag verzekerd bent, dan krijg je maar een deel van de schade vergoed. Bij een te hoge verzekering betaal je te veel premie. Want je krijgt maximaal de geldende vergoeding, dus de nieuwwaarde of dagwaarde, afhankelijk van de ouderdom van het voorwerp.

Bij de inboedelverzekering is het belangrijk te letten op twee zaken:

  • Waarde inboedel: vaak krijg je in de loop der jaren meer spullen, waardoor de waarde van je inboedel hoger wordt. Het kan daardoor nodig zijn je verzekering hierop aan te passen.
  • Verhuizing: bij een verhuizing heb je vaak zowel op het oude als op nieuwe adres spullen staan. Vraag daarom bij je verzekeraar naar de dekking tijdens een verhuizing.

Soorten inboedelverzekeringen

Er zijn meerdere soorten inboedelverzekeringen die je kunt afsluiten. Gangbare soorten inboedelverzekeringen zijn: brandverzekering, brand- en inbraakverzekering, uitgebreide inboedelverzekering, extra uitgebreide inboedelverzekering en de allriskinboedelverzekering. Deze verzekeringen dekken oplopend steeds meer gevallen van schade.
Let op: ook de allriskverzekering dekt niet alles. Zo zijn bijvoorbeeld schade veroorzaakt door overstromingen, aardbevingen, oorlogsgeweld en atoomkernreacties bijna altijd uitgesloten.

Soms kan de inhoud van een verzekering iets afwijken. Dus voordat je een inboedelverzekering afsluit, is het altijd handig om even extra na te gaan wat er precies onder de door jou gekozen verzekering valt.

Buitenhuisdekking

Een buitenhuisdekking verzekert je spullen ook buitenshuis tegen schade of diefstal. Deze dekking is alleen voor spullen die ook echt bedoeld zijn om buiten te gebruiken, zoals een videocamera, fototoestel, tablet en sportartikelen.

Let goed op de maximale bedragen en uitsluitingen. Zo is bijvoorbeeld diefstal van goederen die in het zicht in de auto liggen, vaak niet verzekerd. Zelfs niet als het gaat om diefstal terwijl je met de auto stilstaat voor een stoplicht, en een dief opent het portier en grist een tas weg. Of diefstal uit een gesloten kofferbak, waar spullen dus uit het zicht liggen. Verzekeraars beschouwen dit als nalatigheid. Vandaar de bekende campagne “op slot, buit eruit”. Check daarom altijd de polisvoorwaarden.

Kostbaarhedenverzekering

In de meeste gevallen vallen kostbaarheden, zoals kunst, antiek, verzamelingen, (lijf)sieraden of audiovisuele apparatuur, onder de gewone inboedelverzekering. Er geldt wel de beperking dat dit soort kostbare bezittingen tot een bepaald maximum gedekt zijn.

Indien je deze spullen toch volledig wilt laten dekken, dan is een aparte kostbaarhedenverzekering nodig. Let op: deze verzekering geldt alleen binnenshuis.

Autoverzekeringen en voorzieningen

Een personenauto kan je tegenwoordig verzekeren bij veel verzekeraars. Als je aanpassingen in de auto hebt, geef deze dan duidelijk aan. Deze mogen namelijk alleen als accessoire verzekerd worden, als ze over te zetten zijn naar een andere auto.

Heb je een eigen auto en van het UWV vergoeding gekregen voor de aanpassingen, vraag dan ook naar een vergoeding van verzekering en belasting. Bij een bruikleenauto worden deze kosten immers ook vergoed. Daarom heb je daar met een eigen auto ook recht op. Voor onderhoud van een eigen aangepaste auto geldt een eigen bijdrage van ongeveer 5500 euro per jaar.

Bij schade is een vervangende auto vaak standaard opgenomen in de polisvoorwaarden. Vraag dit goed na en laat het vastleggen als aanpassingen voor jou essentieel zijn. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat Bever Bierman B&S of Welzorg voor vervangend vervoer zorgen. Een taxi inzetten als vervangend vervoer is een andere mogelijkheid.

Als je een aangepaste bus hebt, dan is het vaak lastiger om deze te verzekeren. Er zijn namelijk minder partijen die aangepaste bussen verzekeren. Mogelijkheden zijn er onder andere bij Centraal Beheer en FBTO.

Reisverzekering

Bij een reisverzekering is het goed om na te gaan of de kosten mogelijk al gedekt zijn via een andere verzekering, zoals ziektekosten-, inboedelverzekering of buitenshuisdekking.
Hoe vaak je op reis gaat, is ook een factor. Ga je twee keer per jaar of vaker op vakantie, dan is een doorlopende reisverzekering vaak voordeliger. Ga je minder vaak, dan kun je vaak beter kiezen voor een kortlopende reisverzekering.

Hulpmiddelen zijn op reis lastig te verzekeren. Vraag dit goed na bij de verstrekker (de gemeente of het UWV), voordat je op reis gaat. Vraag om een schriftelijke reactie, zodat je bewijs hebt.

Annuleringsverzekering

Denk ook na over een annuleringsverzekering, zeker in deze tijd van corona. Of misschien maakt je handicap of chronische ziekte wel dat je kwetsbaarder bent.

Rechtsbijstandverzekering

Veel mensen sluiten geen rechtsbijstandverzekering af. Maar het kan bij een geschil veel geld besparen als je wél een rechtsbijstandverzekering hebt. Niet alleen bij particulieren onderling, maar ook tussen werknemer en werkgever, of tussen burger en gemeente of UWV. Vraag bij het afsluiten wel expliciet na of dit soort geschillen ook zijn gedekt en laat dat schriftelijk bevestigen. Niet elke verzekeraar heeft hier kennis van en biedt dekking voor het laatste.

Tip 5: Heb je een laag inkomen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtshulp op basis van toevoeging.

Als je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtshulp op basis van toevoeging, dan is een rechtsbijstandsverzekering dus niet nodig. Daar heb je dan ook het geld niet voor, omdat je een laag inkomen en ook weinig eigen vermogen hebt.

Als je in aanmerking komt voor toevoeging, dan betaal je alleen een eigen bijdrage gebaseerd op je inkomen. Zo is rechtshulp voor iedereen in Nederland financieel mogelijk.

Tot slot

Om dit artikel af te sluiten nog een laatste tip:

Tip 6: Verzeker alles waarvan je zelf het risico niet kan dragen.

Nu weet je meer over de belangrijkste verzekeringen, waarom je ze wel of niet nodig hebt en waar je bij het kiezen op moet letten. Hopelijk heb je deze verzekeringen zo min mogelijk nodig!

De volgende keer gaan we verder met inkomsten, uitgaven en passief inkomen, tenzij er andere actuele zaken spelen.

 

Ardi Klokkers is financieel coach en gediplomeerd adviseur Schadeverzekeringen Particulieren. Door financiële educatie en (budget)coaching leert hij mensen hoe ze passief inkomen kunnen opbouwen. Heb je vragen over besparen, verzekeren, (gaan) ondernemen of over passief inkomen? Kijk dan eens op zijn site Omgaanmetg€ld.com.


0 mensen hebben gereageerd

Alles over rollen

Zoeken
Back to top