Skip to Content

Gedragsregels rolstoelplatform Wijrollen.nl

Uitgangspunten en gedragsregen van Roltalk en WijRollen

Voor wie?
Roltalk is de community van Wijrollen. Roltalk is bedoeld voor rollers en zij die met een rollers leven of ermee te maken hebben. Alleen als je lid bent kun je deelnemen aan discussies of reageren op artikelen en de speciale Roltalk content zien. Lidmaatschap is gratis.

Doel: constructieve discussies en contact
Het doel van Roltalk is om met elkaar in contact te komen, ervaringen uit te wisselen om elkaar vooruit te helpen. Door anderen uit te nodigen mee te denken over jouw problemen, kennis te delen over wat jou geholpen heeft of hoe jij zaken hebt opgelost en met anderen mee te denken of inhoudelijk over zaken mee te discussieren. Daarnaast is het natuurlijk ook altijd fijn om met anderen samen activiteiten te ondernemen.

Respect en diversiteit
Alle rollers zijn nu eenmaal anders. Heb respect voor elkaar en ook respect voor verschillende visies en perspectieven. Je mag stevig van mening verschillen, maar laten we de diversiteit binnen de rollergemeenschap koesteren. We zijn geen eenheidsworst.

Veiligheid
Als een lid zich kwetsbaar opstelt en durft aan te geven dat iets in de discussie niet prettig voor diegene is, neem dit dan serieus. Steun elkaar en creëert samen een veilige sfeer waarin iedereen zich kwetsbaar kan tonen. Blijf ook altijd zelf nadenken over de adviezen van anderen Bijvoorbeeld bij medische en juridische adviezen van enkele ervaringsdeskundigen is het raadzaam om dit te checken bij professionals. WijRollen kan de juistheid van berichten niet voor jou controleren.

Privacy
Alles wat zich in Roltalk afspeelt, blijft binnen Roltalk en WijRollen. Als je lid bent, deel je ggen informatie van Roltalk met derden, ook niet over andere leden. Mocht je een interessante informatie van een ander lid willen delen ergens anders, doe dat alleen met toestemming van dat lid.

Rollers only
Er zijn ook onderdelen van de community die alleen voor rollers bestemd zijn, ook daar is de bedoeling wat binnen de rollersgroep gebeurt, binnnen deze groep blijft. Zo kunnen gevoelige onderwerpen in een beschermde omgeving met alleen rollers uitgebreider besproken worden.

Het aanmaken van Roltalks en het reagerem op anderen
Plaats je Roltalk eenmalig in de juiste categorie en niet in diverse groepen. Reageer op het onderwerp van de Roltalks van anderen en probeer bij het onderwerp te blijven.

Seksuele content
Op WijRollen kan openlijk over seksualiteit gesproken worden. Hou seksuele details echter beperkt tot wat functioneel is binnen het gesprek. Het delen van visuele content met een expliciet seksueel karakter waarop bestaande personen zijn afgebeeld is niet toegestaan.

Commerciële content en auteursrecht
Commerciele berichten zijn welkom als betaalde banner of advertorial. Als lid van Roltalk ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen content en reacties en maak je in je berichten geen inbreuk op het auteursrecht van anderen.

Niet getolereerd
- racistische, validistische, seksistische of andere discriminerende uitlatingen.
- beledigende, haatdragende of geweldadige content
- ongewenste intimiteiten, pesgedrag en intimidatie
- content die de veiligheid van andere leden aantast


De betreffende content wordt verwijderd en degene die het gepost heeft zal worden aangesproken. Deze loppt het risico om het lidmaatschap te verliezen. Indien er sprake is van strafbare feiten zal dit gemeld worden bij de aangewezen autoriteiten.

Niet bedoeld voor
WijRollen en Roltalk is niet bedoeld voor disability devotees (mensen die zich seksueel aangetrokken voelen tot rollers), Daarnaast zijn niet-rollers niet welkom in de rollers only gedeeltes. Ook hiervoor geldt dat degene wordt aangesproken en indien nodig verwijderd zal worden.

Altijd melden en bij twijfels contact opnemen
Bij elk bericht en elke reactie zit een meld-mogelijkheid. Wij nodigen de leden uitdrukkelijk uit om overtredingen van de gedragsregels onmiddellijk te melden. Als je twijfelt of iets wel mag of niet of je ergens ongemakkelijk bij voelt wat strikt genomen misschien wel aan de regels voldoet, neem dan gerust contact op met de communitymanager via redactie@wijrollen.nl

Ingaan tegen beslissing moderatoren
De moderatoren doen naar eer en geweten hun best om bij te dragen aan een levendige en constructieve community. Het kan natuurlijk gebeuren dat je het niet eens bent met de beslissing van een moderator. Je kan dan een mail sturen met redenen waarom je het niet eens bent met de beslissing naar redactie@wijrollen.nl. De communitymanager zal je bezwaar serieus bekijken en een beslissing nemen.

Back to top