Skip to Content
Terug naar het overzicht

Er is een wezenlijk verschil tussen mensen die al van jongs af aan een handicap of chronische ziekte hebben en de groeiende groep ouderen. Toch lijken de twee groepen in beleid nog vaak op één hoop te worden gegooid. Belangenbehartigers hebben daarom een mooie term bedacht om het verschil aan te geven: mensen met een levenslange en levensbrede beperking.

 

1le·vens·lan·ge en 1le·vens·bre·de be·per·king

1le·vens·lang (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)1voor het hele leven

Levenslang behoeft eigenlijk natuurlijk weinig uitleg. Simpelweg betekent het dat de beperking je hele leven blijft. Voor veel ouderen geldt dat ook wel; als de beperking zich eenmaal voordoet gaat deze niet meer weg. Toch is er een verschil; ook al ben je misschien niet geboren met je beperking, veel rollers leven er toch veel langer mee dan de gemiddelde oudere die wat functie verliest op hoge leeftijd.

le·vens·breed (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)1op alle terreinen van het leven

Levensbreed is nog een erg onbekend woord. Ook de uitleg daarvan is geen hogere wiskunde; het drukt uit dat de beperking zich voordoet op de gehele breedte van het leven, op alle terreinen dus. Daar is het verschil met ouderen vaak groter. Wie aan het einde van zijn leven staat hoeft meestal niet meer te werken, zal niet zo snel een festival bezoeken en begint meestal niet meer aan het stichten van een gezin.

 

Wie vroeg in het leven een handicap heeft of krijgt kan heel wat obstakels tegenkomen. Ontoegankelijk openbaar vervoer, moeilijkheden met het vinden van een passende school, vervolgstudie, ingewikkelde uitkeringsregelingen, ontoegankelijke huizen… Daarbij hebben veel van die zaken ook nog invloed op elkaar; als je niet kunt reizen of afhankelijk bent van ondersteuning kan dat ook het vinden van een baan in de weg zitten. En hoeveel moeilijker is het om te daten als veel horecagelegenheden niet toegankelijk zijn of informatie ontbreekt? Als studeren lastiger is, kun je dan wel je droomcarrière waarmaken?

Het is bij handicaps belangrijk om je te realiseren; niet alle beperkingen zijn makkelijk te overzien. Een handicap heb je altijd en overal, op het hele spectrum van het leven.

Waarom is er een Rollerwoordenboek nodig?

Taal is een krachtig middel, dat weten we allemaal. Hoe iets gezegd wordt is al minstens net zo belangrijk als wat er gezegd wordt. Zeker als het om rollers gaat zijn er best wat handvatten als het gaat om goed taalgebruik. Daarom maken we een woordenboek vol woorden die een belangrijke rol spelen in het leven van rollers, maar vooral die een standaard plaats zouden moeten hebben in onze maatschappij en onze woordenboeken.


0 mensen hebben gereageerd

Alles over rollen

Zoeken
Back to top