Skip to Content

Tips 

  • Praat met mensen die ook in een rolstoel zitten en vraag hen om tips.  
  • Ieder(in) https://iederin.nl/onze-leden/ is een vereniging met een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Je kunt op hun site een lijst vinden van belangenorganisaties en patiëntenverenigingen, die je lokaal of landelijke informatie kunnen geven over hoe jij met je rolstoel kan leren omgaan. 
  • Veel leveranciers geven deskundig advies over veilig bewegen in huis, hulpmiddelen en vervoer voor buiten. Bekijk de site van jouw leverancier of vraag jouw rolstoeladviseur om hulp. Een voorbeeld van een site is: https://www.welzorg.nl/mobiliteit/ (Noot B: misschien is deze laatste zin ‘recalme’?) 
  • MEE NL https://www.mee.nl/ zet zich in voor een inclusieve en toegankelijke samenleving. Zij ondersteunen onder andere mensen met een lichamelijke beperking die onder de Wet langdurige zorg vallen (Wlz). Zij kunnen je helpen om te bemiddelen of om een oplossing te zoeken. Zoek hier https://www.mee.nl/mee-locator een locatie in jouw regio. 
  • Vraag eens na bij je gemeente of er in het buurthuis of ontmoetingscentrum trainingen gegeven worden voor hoe je met je rolstoel leert om te gaan. 

 


1 mensen hebben gereageerd
Back to top