Skip to Content

Hoe moet dat nu met studie of werk?

Als jij of je kind in een rolstoel terecht komt, vraag je je misschien af hoe je je studie of werk weer oppakt of gaat aanpakken? Welke mogelijkheden er zijn om naar je werk of naar school te gaan? Stel je loopt studievertraging op doordat je in een rolstoel terecht bent gekomen, wat is daar aan te doen? En wat als je werkgever je ontslaat of als je gekeurd moet worden voor arbeids(on)geschiktheid? Hieronder is het een en ander op een rijtje gezet.

Studie: Studievertraging

Als je doordat je in een rolstoel terecht komt, studievertraging oploopt of helemaal moet stoppen met studeren of als je nieuwe aanspraak wilt maken op studiefinanciering, kun je op de site van DUO https://duo.nl/particulier/studievertraging/index.jsp terecht. DUO betekent Dienst Uitvoering Onderwijs en valt onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Op hun site https://duo.nl/particulier/studievertraging/nieuwe-aanspraak-op-studiefinanciering.jsp lees je meer over als je je studie niet kan afronden; als je studievertraging oploopt; als je het beroep waarvoor je wordt opgeleid nooit kunt uitoefenen of als je wel je diploma kunt halen, maar niet binnen de gestelde duur.

 

Studie: Wajong

Misschien heb je ook gehoord over de Wajong? De Wajong is een uitkering voor mensen die voor hun 18e of die tussen hun 18e en 30ste tijdens hun studie (die ze minimaal 6 maanden volgden) een ziekte of beperking hebben gekregen waardoor zij nooit meer kunnen werken. Informatie vind je op de site van DUO https://duo.nl/particulier/studievertraging/je-hebt-wajong.jsp of op de site van de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wajong of op de site van het UWV https://www.uwv.nl/particulieren/veelgestelde-vragen/wajong-uitkering/detail/wat-is-wajong/wajong-2015.

 

Studie: Inclusief onderwijs met hulp van ECIO

Het Expertisecentrum inclusief onderwijs, oftewel ECIO https://www.ecio.nl/, heette tot 2019 Expertisecentrum handicap + studie. ECIO streeft naar onderwijs waar zoveel mogelijk verschillende studenten aan mee kunnen doen. Onderwijs voor iedereen, zonder belemmeringen en ontworpen op basis van de behoefte van de student. Kijk ook eens op hun pagina met veel gestelde vragen https://www.ecio.nl/veelgestelde-vragen/ over rechten en financiën, doeltreffende aanpassingen, functiebeperkingen en stage & werk.

 

Werk en studie: hulpmiddelen/vervoer/eigen bedrijf starten

Werk je bij een werkgever of start je een eigen bedrijf en zit je in een rolstoel? Of zit jij of je kind in een rolstoel, terwijl je onderwijs volgt? Dan kun je via het UWV een vergoeding aanvragen voor hulpmiddelen en voorzieningen, zoals een aangepaste auto, rolstoel of scootmobiel of een vergoeding voor taxivervoer.

Je werkgever kan ook een vergoeding aanvragen voor het plaatsten van een aangepast toilet, traplift of aangepaster werkplek. https://www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/voorzieningen-werk/detail/voordelen-en-regelingen-voor-werkgevers/aanpassingen-werkplek

 

Het UWV werkt vaak met vaste leveranciers. Koop dus niet zelf al een rolstoel of een ander hulpmiddel, maar wacht totdat je aanvraag is goedgekeurd, anders krijg je geen vergoeding.

 

Lees meer

 

Werk: Ben je wel of niet arbeids(on)geschikt?

Misschien duurt het even eer je weer aan het werk kan of duurt het langer dan je verwacht. De eerste twee jaar van je ziekte betaalt je werkgever of de Ziektewet https://werkwacht.nl/artikel/verschil-ziektewet-en-loondoorbetaling/. Als je al twee jaar niet (volledig) aan het werk bent, krijg je een keuring via het UWV om te bepalen of en in welke mate je arbeidsongeschikt bent. En om te bepalen of je recht hebt op WIA, dat is een uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Je gaat eerst langs bij de arts en daarna ga je naar de arbeidsdeskundige.

 

De arts beoordeelt jouw klachten. Als de arts vindt dat je geen beperking hebt, ga je niet langs de arbeidsdeskundige. Dan bekijk je samen met je werkgever hoe je kunt blijven werken, bijvoorbeeld in een aangepaste functie. Als dit niet mogelijk is, kan jouw werkgever je ontslaan. Hij moet daar een goede reden voorhebben en zich houden aan het ontslagrecht https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag. Je hebt dan misschien recht op een WW-uitkering https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wia/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-een-ww-uitkering als je aan de voorwaarden voldoet.

Het kan ook dat de arts vindt dat er voor jou geen mogelijkheden meer zijn om te werken. In dat geval hoef je niet langs de arbeidsdeskundige en heb je recht op WIA.

Maar waarschijnlijk ga je, nadat je met de UWV-arts hebt gesproken, naar de arbeidsdeskundige. Nadat je bij de arts en de arbeidsdeskundige bent geweest, wordt bepaalt of en in welke mate je arbeidsongeschikt bent en of je recht hebt op WIA.

 

Tip

  • Bereid je goed voor op de keuring door van te voren op te schrijven wat je de arts wilt vertellen of vragen. Je kunt altijd iemand meenemen (een familielid, verwant, cliëntondersteuner). Lees meer tips op de site van de FNV-Werkwacht https://werkwacht.nl/artikel/wia-keuring/.

 

Bezwaar maken/herkeuring WIA

 

[kader]

Werk: WIA en WAO

De WIA is een uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid. WIA is een vangnet voor werknemers die arbeidsongeschikt zijn geraakt. De afkorting staat voor: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Het UWV keert deze uitkering uit. De WIA heeft de oude WAO-regeling vervangen. Had je voor 2006 al een WAO-uitkering? Dan behoud je deze.

Wil je de verschillen weten tussen de WAO en de WIA, kijk dan op de site van de FNV: https://werkwacht.nl/artikel/verschil-wao-en-wia/

[Einde kader]

 

Er zijn twee WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.

  • Je krijgt een WGA-uitkering als je minstens 35%, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt bent.
  • Je krijgt een WGA-uitkering als je minstens 80% arbeidsongeschikt bent. Je bent dan tijdelijk arbeidsongeschikt, want er moet wel een aannemelijke kans op herstel zijn.
  • Je krijgt een IVA-uitkering als je minstens 80% arbeidsongeschikt bent en er weinig of geen kans op herstel is.
  • Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan heb je geen recht op een WIA-uitkering. Je gaat dan met je werkgever kijken wat mogelijk is, maar je kunt ook ontslagen worden. Je hebt dan misschien recht op een WW-uitkering https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wia/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-een-ww-uitkering als je aan de voorwaarden voldoet.

 

Lees meer

 

Tips

  • Jouw werkgever mag niet discrimineren. Lees meer op de site van de FNV https://werkwacht.nl/artikel/indirecte-discriminatie/
  • Een cliëntondersteuner geeft hulp en advies bij het aanvragen en organiseren van zorg. Deze denkt met jou mee en zoekt samen met jou naar oplossingen en kan jou wellicht ook ondersteunen bij werk en studie. Cliëntondersteuning is gratis en onafhankelijk. Als je toegang hebt tot de Wet langdurige zorg (Wlz) kan jouw zorgkantoor https://www.ciz.nl/client/clientondersteuning vertellen wie deze ondersteuners in jouw buurt zijn. Als je nog geen toegang hebt tot de Wlz, kun je voor cliëntondersteuning terecht bij je gemeent of vraag dit na bij jouw zorgkantoor https://www.ciz.nl/client/clientondersteuning.
  • Sommige gemeenten werken met buurtteams. Een buurtteam wil dat iedereen, van jong tot oud, met of zonder beperking deelneemt aan de samenleving. Een buurteam denkt met je mee en ondersteunt waar nodig. Zoek op internet of er in jouw gemeente ook buurtteams zijn of vraag dit na bij je gemeente.
  • 'Je kunt meer dan je denkt' https://utrecht.jekuntmeer.nl/ is marktplaats voor mogelijkheden in de gemeente Utrecht.

 

[Quotes]

-Als je door omstandigheden niet op tijd kan afstuderen, kan er een uitzondering gemaakt worden op de regels van de prestatiebeurs

-Werkgevers mogen niet discrimineren op grond van een beperking

 

 

 

Als je voor zes maanden of langer een rolstoel of scootmobiel nodig hebt, kun je via de gemeente ondersteuning krijgen via de Wmo. De Wmo betekent: wet maatschappelijke ondersteuning en is een wet die ervoor zorgt dat je mee kan blijven doen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.Je kiest dan voor zorg in natura of voor een persoonsgebonden budget (pgb). Je kunt zelf kiezen en bepalen.

Een rolstoel moet passen bij jouw lichaam, jouw leven en jouw leefomgeving. Als jij langdurig een rolstoel of scootmobiel nodig hebt of als je kind of een dierbare dat nodig heeft, is het belangrijk om goed advies in te winnen bij bijvoorbeeld een ergotherapeut (ergotherapie helpt mensen zelfstandiger te worden bij de dagelijkse bezigheden), je huisarts, het revalidatieadviescentrum of de adviseur van een thuiszorgwinkel. Lotgenoten en patiëntenorganisaties kunnen jou ook advies geven.

Een rijbewijs maakt je mobiel en zelfstandig en vaak minder afhankelijk. Als je in een rolstoel terecht komt en je had daarvoor al een rijbewijs, vraag je je misschien af of je nog kan autorijden. Of dat je je rijbewijs kan halen als je nog geen rijbewijs had. Een beperking hoeft geen obstakel te zijn om veilig en verantwoord de weg op te kunnen, omdat een auto (of motorfiets) vaak technisch aangepast kan worden. Hoe je dat aanpakt, lees je hieronder.

Je kunt er voor kiezen om je rolstoel zelf te selecteren en zelf te betalen, maar dan krijg je daarna geen vergoeding meer. Wil je wel een vergoeding - je hebt namelijk recht op zorg en hulpmiddelen, zoals een rolstoel - dan regel je dat via de Wet maatschappelijk opvang (Wmo) bij jouw eigen gemeente.


0 mensen hebben gereageerd
Back to top